top of page

Team Members

Hui Wang

Hui Wang

Violin

Strings

Baichao Lan

Baichao Lan

Piano

Piano

Ruoying Pan

Ruoying Pan

Violin

Strings

Jay Sorse

Jay Sorse

Guitar

Strings

Dennis Sullivan

Dennis Sullivan

Percussion

Na Sun

Na Sun

Violin

Visiting Professor

Xi Li

Xi Li

Flute

Winds

Xiaotong Wang

Xiaotong Wang

Violin

Strings

Bowie Ma

Bowie Ma

Viola / Violin

Strings

Yuna Ding

Yuna Ding

Vocal

Vocal

Amanda Izzo

Amanda Izzo

Flute

Winds

Sandro Sidamonidze

Sandro Sidamonidze

Cello

Strings

Wenting Yu

Wenting Yu

Piano

Piano

Anthony Ratinov

Anthony Ratinov

Piano

Stefano Miceli

Stefano Miceli

Conducting | Piano

Dongfang Wen

Dongfang Wen

Piano

Piano

Jiyoung Kim

Jiyoung Kim

Flute

Dominic Law

Dominic Law

Double Bass

Strings

Andrey Tchekmazov

Andrey Tchekmazov

Violin

Strings

Andrei Caval

Andrei Caval

Clarinet

Winds

bottom of page