top of page

Faculty

Piano

Mr. Baichao Lan
Prof. Stefano Miceli
Dr. Chuye Zhang
Prof. Wei Li

Dr. Dongfang Wen

Dr. Yimiao Fan

Violin 

Dr. Hui Wang

Dr. Xiaotong Wang

Dr. Yigit Karatas

Prof. Alexander Anisimov

Mr. Shanrong Tuo

Mr. Weiqiao Wu

Dr. Sofia Levchenko

Dr. Helen He

Viola

Mr. Haiben Wu

Prof. Yanming Xu

Flute

Ms. Amanda Izzo

Prof. Xi Li

Ms. Mayu Saeki

Cello

Mrs. Christine Chen

Ms. Cindy Hsieh

Voice

Mrs. Yun Ding

Dr. Jose Luis Maldonado

Ms. Manami Aoki

Conducting

Prof. Stefano Miceli

Ear Training

Choir

Ms. Manami Aoki

 

Music Theory